خوشی‌ِ من (۲۰۱۰) – کارگردان: سرگئی لوزنیتسا

Schastye Moe (2010) – Sergei Loznitsa

چند روز از زندگی‌ گئورگی، یک راننده کامیون، که به کابوسی پایان ناپذیر منتهی‌ میشود. به روی پرده انداختنِ خشونت، سؤ استفاده از قدرت، بی‌ آرزشیِ جان آدمیزاد و همه آن ویژگیهایی که برای مردمانِ کشورهای دیکتاتورزده غریب و ناآشنا نیست؛ جایی‌ که قدرتِ قاهره و غریزه بقایِ فرد بر انسانیّت و شعورِ انسانی‌ فائق می‌‌آید.

فیلمی جسور و البته غافلگیرکننده، هم در ساخت و هم در شیوه روایتِ آن. فیلمِ «خوشی‌ِ من (۲۰۱۰)» عرصه‌هایِ متفاوتی را در می‌نوردد و خود را محصور نمیکند. گاه قالبِ رئالیسم را می‌گیرد و گاه سوررئالیسم. زمانی‌ شبیهِ فیلمِ مستند میشود و زمانی‌ دیگر به فیلمِ داستانی باز میگردد. اما آنچه در سراسر فیلم فراموش نمی‌شود، روایتِ آنچه می‌گذرد، واقعیتِ روسیه شوروی، است.

Advertisements

گیلیاپ (۱۹۷۵) – روی اندرسون

Giliap (1975) – Roy Andersson

مردِ جوانی به عنوانِ گارسون به استخدامِ هتلی درمیاید که اکثرِ کارکنانش می‌گویند قصد داشته اند فقط بطور موقت آنجا کار کنند اما پس از گذشت سالها همچنان در هتل مشغول به کارند.

فضایِ فیلمِ دوم «روی اندرسون» به شدت تیره و تار است تا آنجا که به تماشاگرِ روبروی پرده سینما هم احساسِ خفگی دست میدهد. فیلم گیلیاپ (۱۹۷۵) طعنه ای تند و تیز به همه گروه‌های چریکی است که در مقابل زندگی‌ می‌‌ایستند و زندگی‌ِ دیگران و خود را فدایِ هدفی‌ِ نه چندان روشن میکنند. شکست بی‌ سابقه فیلم نشان داد که تماشاگران به هیچ وجه آمادگی‌ و پختگیِ فرهنگی‌ دیدنِ چنین فیلم‌هایی‌ را نداشتند. «روی اندرسون» تا بیست و پنج سال فیلمِ سینمایی دیگری نساخت.

مشق‌های هارمونی (۲۰۱۳) – کارگردان: امیر بایگازین

Uroki Garmonii (2013) – Emir Baigazin

داستانِ فیلمِ «مشق‌های هارمونی (۲۰۱۳)» در شهرستانی کوچک در قزاقستان می‌گذرد و داستانِ تحقیر شدنِ «اصلان» توسطِ همشاگردی‌های قلدر و زورگو مدرسه است. محصولِ مشترکِ کشور‌های آلمان و قزاقستان.

آفونیا (۱۹۷۵) – کارگردان: گئورگی دانلیا

Afonya (1975) – Georgi Daneliya

آفونیا لوله کشی‌ است که زندگی‌ بی‌ سر و سامانی دارد اما آشنایی‌ با دختری ساده زندگی‌ اش را متحول می‌کند.

دکتر پولدر شقایق میکارد (۱۹۷۵) – کارگردان: برت هانتسرا

Dokter Pulder Zaait Papavers (1975) – Bert Haanstra

زندگی‌ آرامِ پزشکی‌ در شهرستانی کوچک با دیدار غیرمترقبه هم کلاسی دوره دانشگاه اش بطور جدی تغییر می‌کند. فیلمِ «دکتر پولدر شقایق میکارد» (۱۹۷۵) بر اساس رمانِ «میخِ پشتِ کاغذ دیواری» از آنتون کولهاس ساخته شده است.

دفترچه یادداشت (۲۰۱۳) – کارگردان: یانوش ساس

A Nagy Füzet (2013) – János Szász

داستانِ دو برادر: فراگیری از محیط زندگی‌ شان، و تلاش آنها برای بقا و زنده ماندن. فیلمی از وحشت و هراسِ دورانِ جنگ (جهانی‌ دوم)، بر اساس رمانی (به زبانِ فرانسه) از آگوتا کریستف‌ (۲۰۱۱ ~ ۱۹۳۵)، نویسنده مجاری. فیلمِ «دفترچه یادداشت»، آخرین ساخته «یانوش ساس» (متولد ۱۹۵۸) می‌باشد.