کتاب و بوزینه

«انسان روزی از بوزینگی دست کشید که اولین کتاب منتشر شد. بوزینگان هرگز این تحقیر را فراموش نکرده اند: کافی‌ است کتابی‌ به دست بوزینه ای بدهید، فورا آن را کثیف، خراب و پاره پاره خواهد کرد.» (از پیشگفتار زامیاتین بر کتابی‌ نوشته نشده)

ما – زامیاتین – انوشیروان دولتشاهی

مواظب باش شنل قرمزی (۱۹۷۰) – کارگردان: شیرو موریتانی

Akazukin Chan Kiotsukete (1970) – Shirô Moritani

akazukin-chan-kiotsukete-1970سالِ ۱۹۶۹ میلادی. یک دانش آموزِ دبیرستانی‌، در بحبوحه تنش سیاسی و مبارزه دانشجویانِ دانشگاه با دولت وقتِ ژاپن، درگیر با خود و افکارش است و تلاش می‌کند از خلوت و انزوای روزمره اش به درآید و علتی برای پیوستن به دنیای خارج از خود و وقایع آن‌ بیابد.

بعل (۱۹۷۰) – کارگردان: فولکر شلوندورف

Baal (1970) – Volker Schlöndorff

baalبر اساس نمایشنامه «بعل»؛ اولین نمایشنامه برتولت برشت. «بعل» خدای باستانی بین‌النهرین است: نماد باروری و شادکامی است، و تجسم شورِ زندگی و شادابیِ جوانی.

«بعل» سرگذشت شاعر جوانی است که در رفتار و زندگی اش خود را ملزم به هیچ شرط و محدودیتی نمی‌ داند. او زندگی‌ِ بی‌ خیالانه و بی‌ بند و باری در پیش می‌گیرد تا از فنا شدنِ استعدادش در تار و پود جامعه و روابطِ آن جلوگیری کند. بعل موجودی است که بی‌ دغدغه، از لذت‌های دنیوی بهره میجوید و چون به سیری و اشباع می‌‌رسد مرگ را برمی‌‌گزیند. نقش های اصلی فیلمِ تلویزیونی «بعل» را مارگرته فون تروتا و راینر ورنر فاس‌بیندر ایفا کرده اند.

پاپریک در بوکو – کسری حاج سیدجوادی

%d9%be%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%da%a9%d9%88بازمانده
آری
از گردش جان تو
در باغ
دست‌های سبز کودکی!

خزان
می‌ رسد از راه
پاپریک
با آیه‌های باستانی تندر
و تازیانه سیمین آذرخش
و زمان
همهمه پرداز
در بوکو
در انتظار قلب آفتابی تو!

از بهار
به دیدار آمدی و گریختی
بال در بال بادهای پائیزی
هیچکس آگاه نشد
پاپریک!
دو شاخسار برف:
دست‌های پیک من!

پاپریک در بوکو – کسری حاج سیدجوادی – چاپ اول بهار ۱۳۶۴ – تهران